تنفیذ طلاق خارجی در ایران

با موضوع تنفیذ طلاق خارجی در ایران همراه شما هستیم.

تنفیذ طلاق خارجی در ایران

ازدواج ایرانیان در خارج از کشور به دو صورت انجام می‌پذیرد. ازدواج ایرانیان دو تابعیتی بر اساس قانون کشوری که تابعیت دوم دارند یا ازدواج بر اساس مقررات و ضوابط ایران و نزد مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل سکونت زوجین.

در بعضی از موارد مشاهده شده است که زن پس از دو سال معطلی در دادگاه‌های کانادا موفق به دریافت حکم طلاق شده و بر اساس قوانین کانادا طلاق را ثبت نموده است.

سپس با این خیال که کار تمام شده، پیگیر پرونده نشده است. در صورتی که اجرای حکم طلاق در ایران، شش ماه فرصت دارد و در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) سه ماه فرصت ثبت طلاق است.

اما با این خیال که طلاق قطعی شده حتی ازدواج دیگری هم کرده است، با ورود ایران در یک مورد به اتهام زنای محصنه تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفت.
بنابراین قبل از شروع پرونده طلاق ایرانیان خارج از کشور با وکیل مشاوره نمائید.

هر کدام از انواع این دو نوع ازدواج آثاری متفاوت خواهد داشت. با توجه به امکان بروز اختلاف بین زوجین تر مراحل رسیدگی، به دلایل عدم تنفیذ حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران خواهیم پرداخت.

آیا حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران معتبر است؟

برای پاسخ به این سوال با دکتر محمد رضا مهری وکیل تخصصی ایرانیان خارج از کشور گفتگو کرده ایم.

در پاسخ به این سوال باید توجه داشته باشیم که:

اول: بر اساس ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده، امکان اعتبار بخشی به حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران وجود دارد.
اما رای دادگاه خارجی باید بر اساس موازین قانونی و شرعی در ایران باشد.

  لاتاری آمریکا چیست

ماده 15 قانون حمایت خانواده 1391

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود مگر آن که دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره – ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا مرد با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است.

ثبت طلاق رجعی (طلاقی که امکان رجوع و بازگشت در آن وجود دارد) منوط به انقضای عده (مدت زمانی است که پس از طلاق، زن حق ازدواج مجدد ندارد) است.

در طلاق بائن (طلاقی که در آن زن و مرد حق بازگشت و رجوع به یکدیگر را ندارند) نیز زن می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست مرد ثبت می‌گردد، زن می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

دوم: رای دادگاه خارجی باید منطبق با قوانین ایران باشد.

راه های مهاجرت به ایران

در بسیاری از کشورهای خارجی مانند کانادا، استرالیا، سوئد، آمریکا، انگلستان و آلمان، رویه جاری رسیدگی به پرونده طلاق با ایران تفاوت های اساسی دارد.

الف: عدم ارجاع پرونده طلاق به داوری.
ب: عدم تعیین نوع طلاق اعم از رجعی، بائن، غیر مدخوله و …
ج: مشخص نکردن شرایط دوران عده.
د: تصمیم نگرفتن درباره شرایط و نحوه رجوع احتمالی.

اگر رای دادگاه خارجی واجد مشخصات مندرج در قانون حمایت خانواده ایران نباشد، فاقد اعتبار است.

شرایط لازم برای تنفیذ حکم طلاق خارجی

ماده 29 قانون حمایت خانواده جدید

دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار (نداشتن توانایی مالی) زوج یا تقسیط محکوم به (چیزی که در حکم در خصوص آن تعیین تکلیف شده است) نیز ثبت می‌شود.

  مهاجرت به آمریکا از طریق ویزای ازدواج

در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

در کشورهایی که نماینده رسمی دولت ایران حضور ندارد ثبت صیغه طلاق چگونه است؟

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1237 مورخ1400/12/21 اداره حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در کشورهایی که وزارت امور خارجه شخص یا اشخاص صلاحیت‌دار برای اجرای طلاق شرعی را تعیین و معرفی نکرده است و یا به علت دیگری ایران مانند نمایندگی در آن کشور را است، آیا ایرانیان مقیم این‌گونه کشورها می‌توانند با مراجعه به مراکز اسلامی (به فردی متشرع – روحانی و امام جماعت مسجد) طلاق شرعی را اجراء کنند؟

آیا گواهی طلاق شرعی این افراد که را رعایت تمامی جوانب و تعیین نوع طلاق است و به امضاء زوجین و شهود رسیده است، قابل تنفیذ است؟

شرایط و ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر بر مواردی است که ثبت طلاق توسط کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران موضوع درخواست متقاضی ‌باشد و فرض سوال که ناظر بر درخواست تنفیذ طلاق در دادگاه است، از شمول این ماده خروج موضوعی دارد.

بنا به مراتب فوق، صیغه طلاقی که به سبب نبود کنسولگری و یا عدم معرفی افراد صلاحیتدار از سوی قوه قضاییه در خارج از کشور، نزد اشخاص دیگری جاری شده است، با ارائه مستندات مربوط از جمله ارائه گواهی فرد جاری‌کننده صیغه طلاق و با رعایت قوانین و مقررات حاکم، قابل احراز و تنفیذ از سوی مراجع قضایی ایران است.

نحوه جستجوی وکیل خانواده ایرانیان خارج از کشور

شماره وکیل مهاجرت

بسیاری از وکلای داخل ایران از مناسبات و روابط بین الملل بی اطلاع هستند.

برای جلوگیری از مشکلات بعدی در روند پرونده خانواده ایرانیان خارج از کشور، بهترین راه انتخاب وکیل متخصص در این زمینه است.

دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با داشتن بیشا ز 20 سال سابقه قضاوت و وکالت در محاکم ایران و عضویت در مجامع بین المللی وکلای انگلستان، بهترین مشاور حقوقی شما در این زمینه خواهد بود.

جهت مشاوره با دکتر مهری وکیل بین المللی در تهران با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

شرایط لازم برای تنفیذ طلاقنامه شرعی خارجی

ماده 1291 قانون مدنی

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.
۱) اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌ الیه تصدیق نماید.
۲) هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.

  آموزش ثبت نام لاتاری 2021

بنابراین در اینگونه موارد باید طرفین سند را امضا کرده باشند. یا موضوع توسط دادگاه صالح در ایران تنفیذ شده باشد. در غیر اینصورت طلاق حتی اگر به صورت شرعی هم اجرا شده باشد با عدم حضور زوج باطل است.

چرا که طلاق ایقاع است و نیاز به اراده و خواست مرد دارد. ایقاع مانند عقد (قرارداد)، عمل حقوقی است با این تفاوت که عقد از دو اراده ایجاد می‌شود اما ایقاع با یک نیز واقع می‌شود.
زن در موارد معدودی امکان مطالبه صدور حکم طلاق از دادگاه دارد.
در این زمینه می‌توانید از مشاوره دکتر محمدرضا مهری وکیل تخصصی خانواده ایرانیان کانادا استفاده کنید.

شرایط دادخواست صدور حکم تنفیذ طلاق خارج از کشور

این دادخواست در تهران به شعبه 254 دادگاه خانواده محلاتی ارجاع می‌شود. این شعبه به صورت تخصصی به اختلافات خانواده ایرانیان خارج از کشور رسیدگی می‌کند.

دادخواست باید به همراه همه ضمائم در یکی از دفاتر خدمات قضائی ثبت شود.
در صورت عدم حضور زوجین در ایران، امکان تقدیم و پیگیری دادخواست از سوی وکیل رسمی دادگستری وجود دارد.

ماده 1295 قانون مدنی

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌ شده دارا میباشد مشروط بر اینکه:

اولا) اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً) مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً) کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً) نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌ باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

ماده 1296 قانون مدنی

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا کنسولی خارجه در ایران تصدیق شده ‌باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را‌ تصدیق کرده باشند.

  نحوه پر کردن فرم های لاتاری آمریکا

تنفیذ چیست؟

تنفیذ به معنی تایید و امضا و اعتبار بخشی است و هنگامی که حکم یا قراردادی تنفیذ می‌شود یعنی آن حکم یا قرارداد مورد تایید است و قابلیت اجرا و استناد دارد.

تنفیذ حکم طلاق چیست؟

هرگاه ایرانیان خارج از کشور طلاق بگیرند و بخواهند طلاق خود را به موجب قانون ایران ثبت نمایند، باید دادخواست تنفیذ (تایید) حکم طلاقی که از دادگاه کشور خارجی صادر شده است را مطرح نمایند.

 

 

 

تنفیذ طلاق خارجی در ایران

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان

تماس خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

نشانی دفتر وکالت موسسه مهر پارسیان در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل حقوق بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران تنفیذ طلاق خارجی در ایران 

5/5 - (15 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

باز کردن چت
سلام، به سایت موسسه حقوقی مهر پارسیان خوش آمدید. چطوری میتونیم کمکتون کنیم؟