خانه | مهاجرت مهر پارسیان

درباره گروه وکلای مهر

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت محمدرضا مهرى تأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

 

 

وکالت بین المللی

مشاوره مهاجرت و ویزا

دپارتمان مهاجرت

0 +

مشتری

0 +

پرونده مهاجرتی

0 +

مهاجرت تحصیلی

0 +

اخذ ویزا

خدماتی که ارائه میدهیم: