بایگانی‌های گرانادا | مهاجرت مهر پارسیان

اخذ پاسپورت گرانادا

اخذ پاسپورت گرانادا   کشور جزیره‌ای گرانادا واقع در دریای کاراییب و با جمعیتی حدود 111.724 نفر، برنامه‌ی اقامتی محبوبی را تحت عنوان خرید پاسپورت گرانادا ارایه می‌دهد. در حال حاضر پاسپورت کشور گرانادا با امکان سفر به 122 کشور بدون نیاز به ویزا، در لیست پاسپورت‌های قدرتمند جهانی قرار.