بایگانی‌های مالزی | مهاجرت مهر پارسیان

بهترین وکیل مهاجرت تحصیلی به مالزی

امروز با موضوع بهترین وکیل تهران در امر مهاجرت تحصیلی به مالزی همراه شما هستیم. کشور مالزی به عنوان یکی از بهترین مقاصد دانشجویان جهت تحصیل در خارج از کشور خود محسوب می‌شود. لذا ضروری است قبل از اقدام به مهاجرت تحصیلی در کشور مالزی تحقیقات  لازم را در مورد.

ویزای کار در مالزی

امروز با بررسی شرایط صدور ویزای کار در مالزی با شما هستیم. شما برای کار در کشور مالزی نیازمند به یک job offer می باشید که اسپانسر شما گردد و دعوت نامه کاری را از شرکت ها یا کارنجات این کشور برای شما ارسال کند، مدت این ویزا دو ساله.