تحصیل در سنگاپور

تحصیل در سنگاپور جمهوری سنگاپور کشوری در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن شهر سنگاپور است. سنگاپور در جنوب شبه جزیره مالایا واقع شده و کوچکترین کشور جنوب شرقی آسیا محسوب می شود.  در سنگاپور چهار زبان انگلیسی، مالایی، چینی و تامیل جزو زبان‌های رسمی و رایج هستند. اما درمجموع.

مهاجرت به سنگاپور

  مهاجرت به سنگاپور   پدیده مهاجرت یکی از علل افزایش جمعیت کشور سنگاپور به خصوص از زمان فرایند مدرن شدن این کشور در قرن 19 می‌باشد. مهاجرت و کارگران مهاجر به سنگاپور تاثیر به سزایی در اقتصاد این کشور داشته‌اند. در حال حاضر پاسپورت کشور سنگاپور رتبه‌ی اول را.