با معرفی وکیل رفع ممنوع الخروجی همراهتان هستیم.

ممنوع الخروجی چیست؟

وکیل رفع ممنوع الخروجیممنوع الخروجی در اصطلاح عام به این معنی می باشد که فرد قادر نیست از کشور خارج شود و برای خارج شدن از کشور با مشکل روبرو می شود.

البته ممنوع الخروجی فرد از کشور امری نیست که فرد نسبت به آن آگاهی داشته باشد و هنگا‌‌می‌که قصد سفر به یک کشور خارجی را دارد متوجه ممنوع الخروجی خود ‌‌می‌ شود.

ممنوع الخروجی وضعیتی است که به دلایلی از جمله عدم معرفی مال توسط فرد بدهکار یا عدم دسترسی به اموال فرد بدهکار، بر اساس مقررات، از خروج فرد بدهکار از کشور جلوگیری می شود.وکیل رفع ممنوع الخروجی

دلایل ممنوع الخروجی چیست؟

در ادامه به بررسی دلایل ممنوع الخروجی افراد می پردازیم. 5 دسته از افراد برای خروج از کشور با مشکل روبرو می شوند:

  • بدهکاران قطعی مالیاتی ممنوع الخروج می شوند.
  • بدهکارانی که به دلیل حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهکار شناخته شده اند، با ممنوع الخروجی مواجه خواهند شد.
  • افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و … دارای سوءشهرت هستند، برای خروج از کشور با مشکل ممنوع الخروجی مواجه می شوند
  • کسانی که سفرشان به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مغایر با مصالح جمهوری اسلامی ایران است، با ممنوع الخروجی مواجه می شوند.
  • افرادی که دریافت پاسپورت و خروجشان از کشور، به اراده فرد دیگری می باشد، دچار ممنوع الخروجی خواهند شد
  وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور

موارد ممنوع الخروجی به چه صورت می باشد؟

بر اساس ماده 2 قانون گذرنامه، افراد ایرانی برای رفت و آمد از ایران به خارج یا بالعکس، نیاز به دریافت گذرنامه دارند.
در برخی موارد، بعضی از افراد برای رفت و آمد های بین المللی با مشکل ممنوع الخروجی مواجه می شوند.
برای ممنوع الخروجی افراد، جلسه ممنوع الخروجی تشکیل نمی شود و گاهی افراد دقایقی قبل از سفر ، متوجه ممنوع الخروجی خود می شوند.

بر اساس مواد قانونی، موارد ممنوع الخروجی به صورت زیر می باشد:

ممنوع الخروجی بر اساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس این ماده، در صورت وقوع جرم، تا قبل از اینکه مجرم بودن متهم اثبات شود، تا زمانی که به متهم دسترسی حاصل نشده باشد، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله (دلایل) وقوع جرم، دستور ممنوع الخروجی متهم را از کشور صادر کند.

ممنوع الخروجی بر اساس ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس این ماده، در صورت وقوع جرم، بعد از ثابت شدن مجرم بودن متهم، بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکاب شده، قرار ممنوع الخروجی متهم از کشور را صادر کند و فرد به دلیل ممنوع الخروجی خود نمی تواند از کشور خارج شود.

ممنوع الخروجی بر اساس ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری

وکیل کلاهبرداری در تهرانبر اساس این ماده، در صورت وقوع جرم، در مرحله اجرای حکم، هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه (کسی که به موجب حکم دادگاه، محکوم شده است) نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور ممنوع الخروجی او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند؛

اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.

ممنوع الخروجی بر اساس ماده 17 قانون گذرنامه

بر اساس این ماده، دولت می تواند در خصوص بدهکاران مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی، از صدور گذرنامه و خروج آن ها طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.

ممنوع الخروجی بر اساس ماده 202 قانون مالیات های مستقیم

بر اساس این ماده، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اقدام به پیگیری ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی ای که بدهی آن ها از یک میلیون تومان بیشتر باشد کنند.

چه ارگان هایی می توانند اقدام به ممنوع الخروجی افراد نمایند؟

بعضی از ارگان ها با توجه به دلایلی می توانند اقدام به ممنوع الخروجی افراد نمایند. در ادامه به بررسی ارگان هایی که می توانند اقدام به ممنوع الخروجی افراد نمایند، می پردازیم:

  وکیل جرم پولشویی در یونان

ممنوع الخروجی توسط دادسرا

بعد از رسیدگی به اتهام اشخاص، اگر مشخص شود اتهامی که به فرد وارد شده است، درجه بالایی دارد و ممکن است فرد متهم از کشور خارج شود، دادسرا نسبت به ممنوع الخروجی متهم اقدام می نماید.

ممنوع الخروجی توسط دادگاه های حقوقی

دادگاه های حقوقی در مرحله ی اجرای حکم می توانند اقدام به ممنوع الخروجی افراد نمایند.

ممنوع الخروجی توسط اداره ثبت

اداره ثبت می تواند در صورت درخواست فرد متعهدله (کسی که تعهد به نفع او شده است)، در خصوص بدهکار با سند رسمی، اقدام به ممنوع الخروجی بدهکار کند.

ممنوع الخروجی توسط بانک مرکزی

بانک ها اسامی افرادی که به بانک بدهکار هستند را به بانک مرکزی اعلام می کنند و بانک مرکزی این اجازه را دارد که توسط دادسرای عمومی تهران، خواستار ممنوع الخروجی افراد بدهکار شود.

همچنین بانک مرکزی می تواند اقدام به پیگیری ممنوع الخروجی واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند، کند. خارج شدن این افراد از کشور، به اجازه ی بانک مرکزی بستگی دارد.وکیل رفع ممنوع الخروجی

ممنوع الخروجی توسط اداره دارایی

اداره دارایی می تواند در خصوص بدهکاران مالیاتی اقدام به ممنوع الخروجی بدهکاران نماید.

ممنوع الخروجی توسط اداره تامین اجتماعی

اداره تامین اجتماعی در خصوص بدهکاران بیمه می‌تواند اقدام به ممنوع الخروجی اشخاص کند.

رفع ممنوع الخروجی به چه صورت می باشد؟

فرد برای خروج از کشور نیاز به رفع ممنوع الخروجی دارد. فرد ممنوع الخروج شده برای رفع ممنوع الخروجی باید از طریق ارگانی که اقدام به ممنوع الخروجی فرد کرده است، اقدام نماید.

فرد برای رفع ممنوع الخروجی باید اجازه آن ارگان را دریافت کند و بدهی های خود را پرداخت نماید و سپس می تواند اقدام به خروج از کشور نماید.

آیا رفع ممنوع الخروجی زمان بر است؟

وکیل رفع ممنوع الخروجی توضیح می دهد:
اگر حکم جلوگیری خروج از کشور صادر شود، فرد مذکور به مدت بیست روز مهلت دارد که به این حکم اعتراض کند.

زمانی که مشخص شود فرد بی گناه بوده یا بدهی خود را پرداخت کرده، بدون اتلاف وقت از سوی دادگاه، حکم لغو ممنوعیت ابلاغ خواهد شد.

رفع ممنوع الخروجی از طریق واخواهی

واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) از جمله حقوقی می باشد که متعلق به محکومین رای های غیابی است.
از طریق واخواهی می توان به رای غیابی دادگاه معترض بود و دادگاه موظف است بدون نوبت به این درخواست رسیدگی کند.

بر اساس ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، زمانی که صدور قرار قبولی واخواهی انجام شود، اجرای حکم متوقف می شود. اگر اجرای حکم غیابی توقف یابد، ممنوع الخروجی متهم نیز رفع خواهد شد.

ممنوع الخروجی بابت مهریه

زن می تواند برای مطالبه مهریه خود از طریق دادگاه یا اجرای ثبت نسبت به ممنوع الخروجی شوهرش اقدام نماید.
در ادامه به بررسی ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه توسط این دو ارگان می پردازیم.

  اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران

ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه از طریق دادگاه

مطالبه مهریه در نیوزیلندبر اساس ماده 23 قانون محکومیت های مالی، بعد از صادر شدن رای محکومیت مهریه و در صورتی که مرد اقدام به پرداخت مهریه نکند، زن می تواند از طریق دادگاه تقاضای ممنوع الخروجی شوهرش را نماید.

ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه از طریق اجرای ثبت

اگر زن مهریه ی خود را از طریق اجرای ثبت به اجرا بگذارد، در اینصورت، او باید به دفتر ازدواجی که در شناسنامه و عقد نامه قید شده و عقد را ثبت کرده است، مراجعه نماید و تقاضای صدور اجراییه کند؛

پس از صدور اجراییه، زن برای مطالبه مهریه خود به اداره اجرای ثبت اسناد مراجعه می کند و می تواند از طریق اداره اجرای ثبت نسبت به توقیف اموال و ممنوع الخروجی شوهرش اقدام نماید.

هدف از ممنوع ‌الخروجی مرد به خاطر مهریه همسرش چیست؟

ممنوع الخروجی مرد بدهکار، او را جهت پرداخت مهریه همسرش تحت فشار قرار می دهد و مرد را وادار می‌كند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام كند.

شرایط شغلی افراد چه تاثیری در ممنوع‌ الخروجی آن ها دارد؟

وکیل رفع ممنوع الخروجی توضیح می دهد:
در برخی موارد، افراد به لحاظ نوع كار و حرفه خود كه لازمه آن خروج از كشور است، تقاضای رفع ممنوع ‌الخروجی دارند.
در این موارد، بعد از احراز شدن شرایط خاص بدهكار كه با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد، ممنوع‌ الخروجی وی رفع می‌شود.

با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه كه به منظور حفظ و تامین حقوقی طلبكاران وضع شده بدهكارانی كه با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود قصد خروج از كشور را دارند و به دلیل خروج آن ها از کشور، تامین طلب طلبکار غیرممكن می‌گردد، ممنوع ‌الخروج می ‌شوند.

اما افرادی كه به دلیل انجام وظایف و ماموریت ‌های سازمان ‌های دولتی خروج آنان از كشور الزامی و اجتناب‌ناپذیر است، ممنوع‌ الخروجی آن ها رفع می‌شود.

با وجود ممنوع الخروجی فرد، امکان خروج وی از کشور وجود دارد؟

گاهی اوقات به منظور سفرهای زیارتی مانند تشرف به خانه خدا، مسافرت های اضطراری از جمله امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی این امکان وجود دارد که فرد ممنوع الخروج شده با مساعدت بدهکاران اقدام به رفع موقت ممنوع الخروجی نماید و از کشور خارج شود.

مهلت اعتبار قرار ممنوع الخروجی چقدر می باشد؟

دادگاه می تواند با توجه به اهمیت و دلایل جرم، قرار ممنوع الخروجی را برای متهم صادر نماید، بدین ترتیب فرد نمی تواند از کشور خارج شود.
مهلت اعتبار قرار ممنوع الخروجی 6 ماه می باشد. دادگاه با توجه به نوع جرم و سایر ادله می تواند در مواردی که لازم بداند، قرار ممنوع الخروجی را هر 6 ماه یکبار تمدید کند.
قرار ممنوع الخروجی پس از ابلاغ، ظرف 20 روز در دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض می باشد.

  مالیات بر ارث متوفیان خارج از کشور

آیا فردی که ممنوع الخروج شده است می تواند نسبت به قرار ممنوع الخروجی خود اعتراض کند؟

بر اساس تبصره 2 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، فردی که ممنوع الخروج شده است می تواند تا مدت 10 روز به قرار ممنوع الخروجی خود اعتراض کند.
با توجه به اینکه صادرکننده ممنوع الخروجی فرد چه ارگانی است، محل اعتراض به قرار ممنوع الخروجی متفاوت می باشد.

نقش وکیل رفع ممنوع الخروجی چیست؟

حضور یک وکیل با تجربه در زمینه رفع ممنوع الخروجی علاوه بر از بین بردن امکان اشتباه، سرعت روند رفع ممنوع الخروجی را نیز افزایش می‌دهد و کمک بسیاری به شخص مطالبه کننده می‌کند.
وکلای متخصص رفع ممنوع الخروجی درموسسه مهرپارسیان آماده مشاوره و ارائه خدمات هستند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل رفع ممنوع الخروجی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در رفع ممنوع الخروجی دارند.

موسسه مهر پارسیان برای انتخاب بهترین وکیل رفع ممنوع الخروجی شرایطی مثل:

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان

تماس خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

نشانی دفتر وکالت موسسه مهر پارسیان در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

امتیاز دهید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *