بایگانی‌های لهستان | مهاجرت مهر پارسیان | 09120067663

⁣تحصیل پزشکی در لهستان

امروز با موضوع تحصیل پزشکی در لهستان و مقایسه آن با تحصیل پزشکی در نروژ همراه شما هستیم. تحصیل پزشکی در اروپا با توجه به سطح عالی دانشگاههای علوم پزشکی حوزه یورو مورد علاقه بسیاری از عزیزان است. اگر از تحصیل پزشکی در ایران به واسطه عدم قبولی در کنکور.

شرایط اخذ اقامت در لهستان از طریق ثبت شرکت

امروز با بررسی شرایط اخذ اقامت در لهستان از طریق ثبت شرکت با شما عزیزان همراه هستیم. در لهستان، اجازه اقامت موقت برای حداقل 2 سال داده می شود، و می توانید هر دو سال آن را تمدید کنید. به منظور به دست آوردن اجازه اقامت، شما باید به کنسولگری.

روش های مهاجرت به کشور لهستان

روش های مهاجرت به کشور لهستان   در حقوق بین الملل خصوصی، مباحثی طرح شده سات که می توان در بحث حقوق مهاجرت از آنها استفاده کافی برد. محمدرضا مهری بنیانگذار حقوق مهاجرت در ایران، با هدف تهیه دانشنامه حقوقی مهاجرت به کشورهای مختلف و پیشگیری از انتخاب اشتباه کشورهای.