اخذ پاسپورت و شهروندی ارمنستان

اخذ پاسپورت و شهروندی ارمنستان   کشور ارمنستان در حال حاضر در لیست کشورهای مقصد مهاجرتی بسیاری از ایرانیان و نیز سایر مردم جهان قرار گرفته است. پیشرفت ‌های روزافزون در عرصه اقتصادی و علمی و امنیت سیاسی و اجتماعی کشور ارمنستان در کنار طبیعت زیبای آن سالانه بسیاری از.
  اقامت ارمنستان با ثبت شرکت کشور ارمنستان با جمعیت حدود 4 میلیون نفر، عضو اتحادیه اروپا به دنبال بسترسازی مناسب همگام با کشور روسیه برای ایجاد منطقه  کشورهای مستقل مشترک‌المنافع یا به عبارتی اتحادیه روسیه (Commonwealth of Independent States, CIS)، شرایط ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم آورده است. سرمایه‌گذاری.