با معرفی وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران همراهتان هستیم.

انجام پرونده های مهاجرتی در بعضی از کشورهای دنیا، توسط وکلای رسمی مهاجرت انجام می شود. در ایران عنوان تخصصی وکیل رسمی مهاجرت نداریم. اما وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در حقوق بین الملل خصوصی، می توانند پرونده های مربوط به مهاجرت را برای متقضایان انجام دهند.

طبق قانون وکالت، مشاوره حقوقی صرفا در صلاحیت وکلای پایه یک دادگستری است. اما با توجه به امکان ثبت موسسه حقوقی بین المللی غیر مجاز در دهه نود شمسی در ایران به واسطه سوء تعبیر از قانون، پای بسیاری از مدعیان دروغین وکیل رسمی مهاجرت به بازار وکالت و حقوق باز شد.
عدم شناخت کافی از این مقوله موجب کلاهبرداری توسط وکلای غیر رسمی مهاجرت گردید.

در این نوشتار می خواهیم با کمک دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه بیش از 20 سال سابقه کار حقوقی و انجام پرونده های بین المللی همه نکات مربوط به مهاجرت و وکیل مهاجرت را برای عزیزان شرح دهیم.

وکیل رسمی مهاجرت کیست؟

به شخصی که دانش آموخته حقوق باشد و دارای پروانه وکالت است، وکیل رسمی دادگستری می گویند. حوزه کار وکیل پایه یک دادگستری در کشوری است که پروانه برای آن صادر شده است. نهادهای بین المللی وکلای دادگستری در جهان نیز نسبت به عضوگیری و تبادل تجربیات اقدام نموده و اسامی وکلای عضو و همکار در سایت آنها درج شد است.

اما این به معنی داشتن پروانه وکالت بین المللی وکیل نیست. بلکه صرفا عضویت در سندیکای صنفی و حرفه ای است. داشتن صلاحیت انجام وکالت در پرونده های بین الملل، نیاز به تحصیل در رشته مورد نظر و اخذ مجوزهای لازم جهانی است.
اعتراض به روند رسیدگی به پرونده مهاجرت نیز معمولا توسط وکلای پایه یک دادگستری کشور صادر کننده اجازه اقامت انجام می شود.

وکیل بین المللی کیست و چه ویژگی هایی دارد؟

تعدادی از وکلای رسمی دادگستری با توجه به مطالعه شخصی قوانین سایر کشورهای به عنوان مشاور حقوقی و وکیل بین المللی انجام وظیفه می کنند.

ارائه خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور از این دست است. موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، بهترین موسسه حقوقی بین المللی در خدمات دهی به ایرانیان خارج از کشور از نگاه موکلین است. این موسسه با در اختیار داشتن وکیل رسمی دادگستری در شهرها و کشورهای مختلف دنیا برای پذیرش پرونده بین المللی آمادگی کامل دارد.

مدیر موسسه، دکتر محمدرضا مهری عضو کانون وکلای دادگستری تهران، کانون بین المللی وکلا و کانون بین المللی وکلای جوان است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بهترین تیم وکلای بین المللی ایران به سایت موسسه حقوقی مهر پارسیان درباره ما مراجعه نمائید.

نحوه تجدید نظر خواهی از رای دادگاه مهاجرت در اروپا

وکیل پناهندگی در اروپا

تعدادی از پرونده های اعلام پناهندگی در اروپا که عموما از کشورهائی چون سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه و ایران، به کشورهای اروپائی وارد و اعلام پناهندگی می کنند، مردود اعلام می شود.

رسیدگی به اعتراض اعلام مردودی پناهندگی در دادگاههای مهاجرت داخل هر کشوری انجام می شود. بنابراین صرفا وکلای پایه یک دادگستری ه کشوری به شرط دارا بودن دانش حقوقی در زمینه موضوعات مربوط به مهاجرت و پناهندگی امکان ارائه خدمات دارند.

بنابراین تبلیغات وکلای دادگستری یا دارندگان موسسات حقوقی غیر مجاز در انجام تضمینی پرونده پناهندگی از طریق اعمال نفوذ در دادگاههای کشورهای اروپائی صرفا کلاهبرداری است.

وکیل پناهندگی در ایران

کشور جمهوری اسلامی ایران خود یکی از کشورهایی است که سالانه تعداد زیادی درخواست پناهدگی اتباع خارجی را مورد بررسی قرار می دهد.

پناهندگان در ایران عموما از کشور افغانستان مراجعه می کنند. البته پناهندگانی از سایر کشورها نیز در ایران هستند. مرجع رسیدگی به درخواست پناهندگی خارجی ها در ایران اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور است. این امر در کمیسونی مرکب مورد رسیدگی قرار می گیرد. دولت  جمهوری اسلامی ایران مسئول ثبت و تعیین وضعیت پناهندگی است. وضعیت حقوقی پناهندگان توسط دو سند بین المللی تعریف  شده است.

کنوانسیون ۱۹۵۱مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷.

جمهوری اسلامی ایران با شروطی بر ماده ۱۷ (اشتغال دستمزدی)، ماده ۲۳ (امداد عمومی)، ماده ۲۴ (قانون کار و تأمین اجتماعی) و ماده ۲۶ (آزادی جا به جایی) در ۲۸ ماه ژوئیه سال ۱۹۷۶ میلادی (برابر با ۶ مرداد ماه ۱۳۵۵) به کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ ملحق شد.

آئین نامه پناهندگان در تاریخ 1342/09/25 به تصویب دولت وقت رسیده است.

دولت ایران در تاریخ 1354/03/25 به صورت مشروط به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن 1951 و 1967 م. پیوست که با توجه به عدم احراز مغایرت در مقررات این آئین نامه با کنوانسیون مزبور که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است.

این آئین نامه به نظر همچنان معتبر باقی ماند. با تصویب قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379/01/17 ماده 180 مقرر می داشت:

به منظورایجاد تمرکز در سیاست گذاری امور اتباع خارجی آواره پناهنده مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه در زمینه ورود اسکان اخراج اشتغال آموزش بهداشت و درمان روابط بین الملل شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش اطلاعات امور خارجه کار و امور اجتماعی بهداشت درمان و آموزش پزشکی رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر شورای عالی امنیت ملی فرمانده نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می گردد.

تصمیمات شورای مذکور پس از تایید هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.

آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های کار و امور اجتماعی کشور و اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این ماده مجددا در ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب1383/06/11 تنفیذ شد و آئین نامه اجرایی آن در تاریخ1384/02/14 به تصویب هیات وزیران رسید این کمیته برخی مصوبات مربوط به پناهندگان را تصویب نمود که با توجه به عدم تنفیذ این مقررات در قانون احکام دائمی توسعه کشور و قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کشور به نظر می رسد آئین نامه های مذکور ملغی الاثر می باشند.

با توجه به توضیحات فوق آئین نامه پناهندگان مصوب 1342/09/25 دارای اعتبار می باشد.

آیین نامه پناهندگان

مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۲ هیأت وزیران

ماده ۱ – مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی – مذهبی – نژادی یا عضویت گروههای خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او می باشد به کشور ایران پناهنده می شود.

ماده ۲ – پناهنده به طریق زیر شناخته می شود.

الف – عبور شخص یا اشخاص از منطقه مرزی به خاک ایران.
ب – تقدیم درخواست از  طریق یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی ورود به ایران.
ج – تقدیم درخواست خارجیان مقیم ایران دایر به قبول پناهندگی .

تبصره درمورد مندرج در بند «الف» پناهنده به محض ورود به خاک ایران باید خود را به اولین پاسگاه مرزی یا مقام رسمی صلاحیتدار دولتی معرفی و آنچه اسلحه ای با خود همراه داشته باشد در مقابل اخذ رسید به مقامات ایرانی تحویل و تقاضای خود را تسلیم نماید، مقام مزبور تقاضا را قبول و شخص پناهنده را به مرزبانی منطقه معرفی خواهد نمود مرزبانی اطلاعات لازم را از متقاضی کسب نموده تقاضا و اطلاعات را از طریق استاندازی یا فرمانداری به وزارت کشور ارسال می دارد.

ماده ۳ – برای رسیدگی به امور پناهندگان کمیته ای در وزارت کشور به نام کمیته دائمی پناهندگان تحت نظر معاون وزارت کشور با حضور نمایندگان عالی رتبه وزارت امور خارجه، وزارت کار و خدمات اجتماعی، اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، شهربانی کل کشور،(سازمان امور مرزی) مدیرکل سیاسی و رئیس اداره سیاسی وزارت کشور تشکیل می گردد.

تبصره ۱ – کمیته دائمی می تواند در صورت لزوم کمیته فرعی را در استانها و شهرستانها با حضور استاندار یا فرماندار و نمایندگان ارتش، ساواک، ژاندارمری ، شهربانی تشکیل دهد.

تبصره ۲ – کمیته می تواند درصورت لزوم برای کسب اطلاعات و بررسی و تبادل نظر از نمایندگان سازمانهای دیگر دعوت نماید.

ماده ۴ – پناهندگی موقعی پذیرفته می شود که ازمراتب زیر اطمینان حاصل گردد.

۱- از تقاضای پناهندگی به ایران سوء نیت نداشته باشد.
۲- منظور از پناهندگی اشتغال به کسب و کار نباشد.

ماده ۵ – کمیته دائمی صلاحیت رسیدگی به قبول یا ردپناهندگی و سایر امور مربوط به پناهندگان را دارد و در مورد اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند ممکن است تحقیقات در باره آنان به نماینگیهای سیاسی دولت در خارج از کشور واگذار شود.

تبصره  – اشخاصی که مرتکب جنایت جنگی یا جرایمی علیه صلح و انسانیت و یا جرایم شدید حقوق عمومی شده باشند از مقررات این آیین نامه استفاده نخواهند نمود.

ماده ۶ – درصورت قبول پناهندگی دفترچه اقامت پناهندگی از طرف شهربانی کل کشور به شخص پناهنده داده می شود که به منزله دفترچه شناسایی و هویت رسمی است که در دفتر شهربانی محل اقامت ثبت می گردد و دارنده آن باید هرسه ماه یک بار مراجعه و تمدید نماید.

حقوق پناهنده پس از پذیرش درخواست

ماده ۷ – شخص پناهنده پس از قبول پناهندگی از حقوق اتباع ایران در موارد زیر بهره مند می شود.

الف – استفاده از خدمات بهداشتی و فرهنگی و اجتماعی
ب – اشتغال به حرف وکارهایی که اتباع خارجی در ایران اجازه آن را دارند و همچنین اموری که کمیته دائمی پناهندگان صلاح می داند.

تبصره ۱ – پناهنده حق شرکت در فعایتهای سیاسی و سندیکایی ندارد

تبصره ۲ – پناهنده حق دارد تا حدودی که مخالف نظم عمومی کشور نباشد آزادانه مراسم مذهبی خود را اعمال نماید و به فرزندان خود تعلیمات مذهبی دهد.

تبصره ۳ – با پناهندگان همان رفتاری خواهد شد که نسبت به بیگانگان مقیم کشور اعمال می شود.

تبصره ۴ – پناهنده در حدودی که قوانین و امنیت کشور اجازه می دهد مانند اتباع خارجه در انتخاب مسکن آزاد است.

ماده ۸ – پناهنده کتباً باید تعهد نماید مادامی که درایران اقامت دارد مقررات و قوانین دولت ایران را محترم شمارد.

ماده ۹ – اگر پناهنده علیه امنیت یا قوانین ایران اقدامی نماید وزیر کشور به پیشنهاد کمیته دائمی پناهندگان گواهینامه پناهندگی او را لغو می نماید و اگر اقدام و مستلزم کیفر قانون می باشد به مراجع قضایی تسلیم می گردد در هر صورت به پناهنده مهلت کافی داده خواهد شد که خاک ایران را ترک نماید.

لغو گواهینامه پناهندگی در ایران

تبصره ۱ – پناهنده ای که گواهینامه اش لغو شده تا موقع خروج از خاک ایران تحت نظر مقامات انتظامی خواهد بود.

تبصره ۲ – در صورتی که از لحاظ امنیت ملی و نظم عمومی مانعی نباشد برای پناهندگان پروانه مسافرتی صادر خواهد شد که با آن می توانند به خارج از کشور مسافرت نمایند.

ماده ۱۰ – محل کار و اقامت پناهنده با نظر کمیته دائمی تعیین می گردد.

ماده ۱۱ – اگر کمیته دائمی پناهندگان تشخیص دهد که اوضاع و احوالی که در اثر آن پناهنده به ایران آمده از میان رفته است پناهنده باید خاک ایران را ترک گوید مگر اینکه دلایل کافی بر ادامه خطری که متوجه اوست ارائه نماید.

ماده ۱۲– پناهنده را نمی توان اجباراً به کشوری که در آنجا جان یا آزادیش به علل سیاسی – نژادی – مذهبی – نژادی یا تعلقش به بعضی گروههای اجتماعی در معرض خطر است اعزام نمود.

ماده ۱۳ – اعطای تابعیت به پناهندگانی که درمدت اقامت درایران قوانین و مقررات را کاملاً رعایت کرده باشند با نظر مساعد تلقی خواهد شد.

تبصره ۱ – در مورد استملاک اموال منقول و غیرمنقول پناهنده اصولاً از همان حقوقی که برای اتباع خارجه مقرر است استفاده خواهد نمود.

تبصره ۲ – پناهنده حق دارد برای نظم و احقاق حق خود به دادگاههای کشور مراجعه کند.

ماده ۱۴ – مقررات و آئین نامه هایی که تاکنون به تصویب رسیده و مغیر مفاد فوق باشد از تاریخ تصویب این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره  – مقررات این آیین نامه در مورد کلیه پناهندگان قطع نظر از نژاد و مذهب یا وطنشان یکسان اجرا خواهد شد.

هیات بررسی کننده درخواست پناهندگی در ایران

 • درحال حاضر وزارت کار و اموراجتماعی
 • درحال حاضر ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • ساواک همان سازمان اطلاعات و امنیت کشور بوده است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منحل شده است.
 • شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور در نیروی انتظامی ادغام شده است.
 • ساواک همان سازمان اطلاعات و امنیت کشور بوده است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منحل شده است.
 • شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور در نیروی انتظامی ادغام شده است.
 • شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور در نیروی انتظامی ادغام شده است.
 • شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور در نیروی انتظامی ادغام شده است.

وکیل اعتراض به ریجکتی ویزا کانادا

دفتر همکار موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان در شهرهای ونکوور و تورنتو کانادا مشغول فعالیت است. اعتراض به تصمیم افسر اداره مهاجرت با همکاری وکلای رسکی دادگستری کانادا انجام می شود.

بیش از 90 درصد پرونده های ردی ویزا و یا درخواست اقامت توسط تیم تخصصی وکلای مهر در کانادا مورد پذیرش مجدد قرار گرفته است. تمامی امور مروبط به وکالت خود در ایران و کانادا را به گروه وکلای مهر پارسیان بسپارید.

وکیل تجدید نظر خواهی درخواست مهاجرت اروپا

موسسه حقوقی مهر پارسیان در کشورخهای یونان، آلمان، فرانسه، انگلستان، اتریش، اسپانیا و ایتالیا دارای دفاتر همکار جهت انجام پرونده مهاجرت است. در صورت نیاز به وکیل رسمی دادگستری در این کشورها و سایر کشورهای اروپائی، کافی است با دفتر مرکز موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسان در تهران تماس بگیرید.

همکاران ما  در مرکز تماس موسسه بین المللی مهر پارسیان در سریعترین زمان ممکن امکان مشاوره با وکیل تخصصی حقوق بین الملل و مهاجرت در هر کشوری را برای شما فراهم خواهند کرد.

در صورت نیاز به وکیل دادگاه تجدیدنظر در اروپا و سایر کشورها با ما تماس بگیرید.

وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان

تماس خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

نشانی دفتر وکالت موسسه مهر پارسیان در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل حقوق بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران

وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران

وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران

وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران

وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران وکیل دادگاه تجدید نظر مهاجرت تهران 

5/5 - (16 امتیاز)
  مطالبه خسارت از موسسه مهاجرتی

6 دیدگاه ها

 • ببخشید هزینه وکیل دادگاه تجدید نظر ویزای تحصیلی ریجکتی کانادا برای دادگاه ونکوور چقدره و چقدر زمان میبره دادگاه رسیدگی کنه؟

  • سلام و احترام
   بعد از مشاوره شما با وکیل تخصصی دادگستری در کانادا مبالغ مورد نیاز بهتون اعلام میشه و این پرونده تجدید نظر خواهی از سه ماه تا یکسال کاری زمان خواهد برد.

 • سلام اگه برای پرونده ریجکتی تحصیلی فرزند و توریستی والدین پیشنهاد سازش رو قبول کنیم بهتره یا بزاریم بره دادگاه

  • سلام و عرض احترام
   بهتره پیشنهاد سازش رو بپذیرین و با کمک وکیل رسمی دادگستری، آپدیت مدارک رو انجام بدینو ضمن اینکه نقائص احتمالی پرونده که آفیسر قبلی متوجه نشده و یا طبق نظر وکیل رسمی دادگستری در کشور مقصد ممکنه باعث ریجکتی مجدد بشه رو با لایحه خوب حقوقی رفع کنید.

 • سلام
  امکان اعتراض به ریجکتی ویزای توریستی اتریش توسط وکلای مهر پارسیان وجود داره؟

  • سلام بله امکان پذیرش هر نوع پرونده ای در کشور انریش و سایر کشورهای اروپا از سوی وکلای همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان در اتحادیه اروپا وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.