بایگانی‌های انگلیس | مهاجرت مهر پارسیان

وکیل ویزای کارآفرینی انگلستان

امروز با موضوع معرفی وکیل ویزای کارآفرینی انگلستان با شما هستیم. ویزای کارآفرینی به افرادی تعلق می گیرد که قصد سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی در انگلستان را دارند. این ویزای برای مدت 3 الی 4 سال اعتبار دارد و پس از آن فرد می تواند برای 2 سال دیگر.

تحصیلات عالی در انگلستان

تحصیلات عالی در انگلستان   به طور کلی و همه ساله کشور انگلستان افراد بسیاری را به سبب شرایط و کیفت آموزشی و رفاهی مطلوبی که فراهم می‌کند، به خود جذب می‌نماید. در این بین افراد بسیاری هستند متقاضی تحصیلات عالی در انگلستان هستند. موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه.